ZAPYTANIA OFERTOWE
Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.4
Numer projektu:POIG.04.04.00-22-015/13
Tytuł projektu: "Wdrożenie Multiprotektorowej foli przemysłowej w oparciu o innowacyjne rozwiązania"

folia termokurczliwa , worki foliowe, folia polietylenowa